25 C
Hồ Chí Minh
T6, 22 Th10 2021 04:58:25
Tài liệu ôn tập - Hội thi Tin học trẻ TPHCM

Tài liệu ôn tập - Hội thi Tin học trẻ TPHCM

Tài liệu ôn tập – Hội thi Tin học trẻ TP Hồ Chí Minh

Các em tải về các tài liệu ôn tập: * Các ứng dụng chủ chốt: 1. Microsoft Excel  >> Nhấn vào đây để tải về 2. Microsoft...