25 C
Hồ Chí Minh
T4, 04 Th8 2021 14:26:00

Thông báo – Về danh sách học sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Vì do diễn biến tình dịch bệnh Covid-19, tránh tập trung theo Chỉ thị 16 của UBND Thành phố. Do vậy, danh sách học...

Thông báo thực hiện thủ tục chuyển trường – Năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Kết Đoàn xin thông báo về việc thực hiện thủ tục chuyển trường năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến...

Những điều cần lưu ý khi thực hiện đăng ký tuyển sinh lớp 1...

       Do có sự cố quá tải về chương trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp trong khoảng thời gian sáng ngày 01/7/2021. Quý...

Tuyển sinh lớp 1 tiếng Pháp song ngữ năm học 2021-2022

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LỚP 1 TIẾNG PHÁP SONG NGỮ NĂM HỌC 2021-2022 Bước 1: Tải về đơn tuyển sinh lớp 1...