25 C
Hồ Chí Minh
T4, 04 Th8 2021 12:53:12
Tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2021-2022

Tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2021-2022

Thông báo – Về danh sách học sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Vì do diễn biến tình dịch bệnh Covid-19, tránh tập trung theo Chỉ thị 16 của UBND Thành phố. Do vậy, danh sách học...

Những điều cần lưu ý khi thực hiện đăng ký tuyển sinh lớp 1...

       Do có sự cố quá tải về chương trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp trong khoảng thời gian sáng ngày 01/7/2021. Quý...