25 C
Hồ Chí Minh
T6, 22 Th10 2021 04:06:13

Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức sẽ bước vào kỳ nghỉ...

Chưa đầy 2 tháng nữa, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức sẽ bước vào kỳ nghỉ từ 02 đến 03 ngày...

Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2019

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở cho đối tượng hưởng lương, phụ cấp...

Thu lệ phí cấp mới Căn cước công dân là trái Luật

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân để...

Kế toán cần tránh những sai sót sau đây

Thu - chi tưởng chừng là những nghiệp vụ rất cơ bản trong công tác kế toán, tuy nhiên vẫn luôn tiềm ẩn những...

Khám chữa bệnh khác nơi đăng ký BHYT: Khi nào hưởng 100% quyền lợi?

Kể từ ngày 01/01/2016, đối tượng khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở khác nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ vẫn được...