Chuyên đề: Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học Hoạt động trải nghiệm 1

559

Sáng ngày 30/10/2020, Khối 1-Trường Tiểu học Kết Đoàn thực hiện chuyên đề “Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học Hoạt động trải nghiệm 1”