Chuyên đề: Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

463

Sáng ngày 23/10/2020, Khối 5-Trường Tiểu học Kết Đoàn thực hiện chuyên đề “Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”