Đại hội Chi Đoàn Trường Tiểu học Kết Đoàn nhiệm kỳ 2020-2022

433

Ngày 30/10/202, Chi Đoàn trường Tiểu học Kết Đoàn tiến hành tổ chức Đại hội Chi Đoàn nhiệm kỳ 2020-2022.