Dạy học trên truyền hình và nguồn tài nguyên số tham khảo năm học 2021-2022

205
* Tiếng Anh 1: * Tiếng Anh 2:
* Sách Tiếng Anh Family and Friends
Speccial Edition:
* Chương trình
“Dạy Tiếng Việt lớp 1” – VTV7:
* Chương trình
“Cùng học với HTV”:
* Chương trình
“Cùng học với HTV”:
Lịch phát sóng chương trình Toán và Tiếng Việt lớp 1 trên HTV Key từ ngày 13/9 Lịch phát sóng chương trình Toán và Tiếng Việt lớp 2 trên HTV Key từ ngày 13/9
* Học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể tham khảo các nguồn tài nguyên số tại: * Nền tảng học Online #1 cấp Tiểu học
(HOC247 Kids):