Hội nghị Tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1

578

Sáng ngày 27/8/2019, tại Hội trường dinh Thống Nhất, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của:

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM

2. Ông Nguyễn Duy An – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ tịch HĐND Quận 1

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 1

4. Bà Dương Thị Hồng Gấm – Chủ tịch UBMTTQVN Quận 1.

5. Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên – Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1

 

– Cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đàn thể, UBND 10 phường Quận 1.

Năm học 2018 – 2019, giáo dục mầm non thực hiện hiệu quả mô hình “trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục và an toàn tuyệt đối cho trẻ; Giáo dục phổ thông tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; dạy học và kiểm tra – đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường hoạt động trải nghiệm, dạy học ngoại ngữ và tin học theo chuẩn Quốc tế; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông

Trong năm học 2019 – 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 1 tập trung chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa 2018; nâng cao đạo đức và năng lực nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, tin học, ngoại ngữ, dạy học STEM, tự động hóa, nghiên cứu khoa học cho học sinh.

Sau đây là một số hình ảnh hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM phát biểu chỉ đạo

Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 phát biểu tại hội nghị

Bà Lê Thị Bình – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020

Bà Trần Bé Hồng Hạnh – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 báo cáo tổng hợp nội dung góp ý, đề xuất của các cơ sở giáo dục

Bà Trần Đức Hạnh Quỳnh – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 phát động phong trào thi đua cho năm học 2019 – 2020

Các tập thể được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị

Các tập thể được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị

Các tập thể được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị

Các tập thể được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị