Liên hoan âm nhạc dân tộc cấp Tiểu học Quận 1 năm 2021

675

    Ngày 20/04/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 đã tổ chức “Liên hoan Âm nhạc dân tộc cấp Tiểu học” tại Nhà hát Bến Thành. Liên hoan Âm nhạc dân tộc nhằm giúp các em học sinh cảm nhận được những nét đẹp của âm nhạc truyền thống, thêm yêu và có ý thức bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, thấy được âm nhạc dân tộc là tinh hoa của đất nước, là bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mỗi làn điệu, một nhạc cụ mang một âm sắc riêng và đều thể hiện những tâm tư, tình cảm, khát vọng trong cuộc sống của ông cha ta từ ngàn xưa.
    Đến với hội thi, các em học sinh trường Tiểu học Kết Đoàn đã cùng hòa mình mang lại những tiết mục đặt sắc, đầy cảm xúc.