Ngày hội “Cùng trang sách bước đến tương lai” 2019

456

     Nhằm tôn vinh giá trị, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy và học tập, ngày 14/11/2019, tại trường Tiểu học Kết Đoàn đã tổ chức ngày hội “Cùng trang sách bước đến tương lai” để nâng cao văn hoá đọc cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

     Việc tổ chức Ngày hội đọc sách nhằm khẳng định giá trị, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, lưu giữ, quảng bá sách, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập. Thông qua ngày hội nhằm góp phần đưa “văn hóa đọc” trở thành thói quen cho các em học sinh, rèn cho các em biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với tâm sinh lý của từng em, giúp các em học tập những gương người tốt việc tốt, các nhân vật, sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên… để phục vụ tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức, hình thành nhân cách của các em.