Những điều cần lưu ý khi thực hiện đăng ký tuyển sinh lớp 1 đầu cấp trực tuyến năm học 2021-2022

319

 

     Do có sự cố quá tải về chương trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp trong khoảng thời gian sáng ngày 01/7/2021. Quý phụ huynh nào chưa đăng ký hoặc đăng ký gặp sự cố: không đúng loại hình lớp, không đúng lớp đăng ký… vui lòng đăng ký lại theo link https://tsdc.quan1hcm.gov.vn/ . Thông tin đăng ký được xác nhận là thông tin đăng ký sau cùng.

     Về đăng ký nhập học đối với học sinh diện trong tuyến lớp 1

     Phụ huynh tra cứu thông tin hồ sơ và đăng ký nhập học đúng tuyến cho học sinh theo thời gian: Từ 7h30 ngày 06/7/2021 đến 17h00 ngày 10/7/2021 (phụ huynh vui lòng đọc kỹ thông tin trong kế hoạch tuyển sinh của quận trước khi đăng ký.

     Đọc kế hoạch tại đây:       Link tra cứu và đăng ký lớp 1 trong tuyến:     Về đăng ký xét tuyển diện ngoài tuyến lớp 1:

    Phụ huynh đăng ký xét tuyển ngoài tuyến cho học sinh theo thời gian: Từ 7h30 ngày 10/7/2021 đến 17h00 ngày 15/7/2021. (phụ huynh vui lòng đọc kỹ thông tin trong kế hoạch tuyển sinh của quận trước khi đăng ký. Đọc kế hoạch tại đây:

Link đăng ký lớp 1 ngoài tuyến:

NGÀY CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGOÀI TUYẾN: 31/7/2021

Click xem danh sách trẻ vào lớp 1 – Năm học 2021-2022