Thông báo thực hiện thủ tục chuyển trường – Năm học 2021-2022

551

Trường Tiểu học Kết Đoàn xin thông báo về việc thực hiện thủ tục chuyển trường năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến qua Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 sẽ nhận hồ sơ chuyển trường trực tuyến tại địa chỉ website

https://chuyentruong.quan1hcm.gov.vn

Thời gian thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến: Từ 7g30 ngày 20/7/2021 đến 17g00 ngày 27/7/2021.

Quý Phụ huynh lưu ý thời gian và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để nộp file đính kèm với hồ sơ.

                                                             Quận 1, ngày 20 tháng 07 năm 2021
                                                                     BAN GIÁM HIỆU