Tuyển sinh lớp 1 tiếng Pháp song ngữ năm học 2021-2022

1276

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH LỚP 1 TIẾNG PHÁP SONG NGỮ
NĂM HỌC 2021-2022

Bước 1: Tải về đơn tuyển sinh lớp 1 tiếng Pháp song ngữ
năm học 2021-2022Bước 2: Nộp đơn tuyển sinh lớp 1 tiếng Pháp song ngữ
năm học 2021-2022 theo liên kết bên dưới

* Lưu ý: Nộp thêm các hồ sơ sau vào hộp thư điện tử của trường: thketdoanq1@gmail.com
– Đơn tuyển sinh (sau khi đã điền các thông tin);
– Bản chụp hộ khẩu;
– Bản chụp khai sinh của học sinh.

Thông tin liên hệ:
SĐT: 0902603459 (Cô Định – Phó Hiệu trưởng)
SĐT: 0938008682 (Thầy Thắng)

 

_________________________________________________
>> XEM THÊM CÁC THÔNG BÁO LIÊN QUAN: